Hồ sơ, thủ tục, Quy định, hướng dẫn về việc xin giấy phép sử dụng còi hú trên xe ô tô cứu thương

Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên hay còn gọi là giấy phép sử dụng còi hú. Lắp đặt và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Hện nay, xe được quyền ưu tiên phải có “Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên” mới được lắp đặt, sử dụng thiết bị ưu tiên theo quy định tại Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BCA-BCT.

Thủ tục xin giấy phép còi hụ xe cứu thương Hyundai
Xe ô tô cứu thương Hyundai Starex 2021 nhập khẩu

Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (thủ tục xin cấp giấy phép còi hụ cho xe cứu thương) theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BCA-BCT như sau:

* Hồ sơ xin cấp Giấy phép lắp tín hiệu ưu tiên trên xe ô tô cứu thương gồm:

– Công văn đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên của cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý xe được quyền ưu tiên, trong đó nêu rõ lý do cấp và các thông tin khác như: loại xe, biển số, tên cơ quan, tổ chức, cá nhân, địa chỉ …;

– Bản sao đăng ký xe ô tô hoặc mô tô (xuất trình bản chính để đối chiếu). Trường hợp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên bị hư hỏng, nhàu nát hoặc bị mất, cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý xe được quyền ưu tiên phải có văn bản đề nghị cấp lại và nêu rõ lý do.

giấy phép còi hụ xe cưu thương Hyundai Starex

* Thẩm quyền giải quyết:

– Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho các Bộ, ngành ở Trung ương;

– Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh) cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương;

– Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do cơ quan mình cấp hoặc do Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh cấp; Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do cơ quan mình cấp.

Bạn quan tâm: