Home / Người đẹp và xe / Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới

Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới

SEMA 2015 – ngày hội lớn nhất của giới xe độ đã khai mạc với những mẫu xe hầm hố và được thiết kế dị biệt. Nhưng giống như bất kỳ triển lãm ôtô nào khác, không chỉ có xe mới thu hút sự quan tâm của người tới xem. 

Bóng hồng tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới - ảnh 1 người đẹp tại triển lãm xe độ Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới a1 vqnq

Bóng hồng tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới - ảnh 2 người đẹp tại triển lãm xe độ Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới a2 ocgh

Bóng hồng tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới - ảnh 3 người đẹp tại triển lãm xe độ Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới a3 nxij

Bóng hồng tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới - ảnh 4 người đẹp tại triển lãm xe độ Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới a4 plox

Bóng hồng tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới - ảnh 5 người đẹp tại triển lãm xe độ Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới a5 hzpc

Bóng hồng tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới - ảnh 6 người đẹp tại triển lãm xe độ Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới a6 fdff

Bóng hồng tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới - ảnh 7 người đẹp tại triển lãm xe độ Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới a7 hwzs

Bóng hồng tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới - ảnh 8 người đẹp tại triển lãm xe độ Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới a8 ecmu

Bóng hồng tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới - ảnh 9 người đẹp tại triển lãm xe độ Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới a9 hbot

Bóng hồng tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới - ảnh 10 người đẹp tại triển lãm xe độ Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới a10 keab

Bóng hồng tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới - ảnh 11 người đẹp tại triển lãm xe độ Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới a11 wzit

Bóng hồng tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới - ảnh 12 người đẹp tại triển lãm xe độ Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới a12 pnye

Bóng hồng tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới - ảnh 13 người đẹp tại triển lãm xe độ Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới a13 gamz

Bóng hồng tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới - ảnh 14 người đẹp tại triển lãm xe độ Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới a14 fmrs

Bóng hồng tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới - ảnh 15 người đẹp tại triển lãm xe độ Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới a15 lhis

Bóng hồng tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới - ảnh 16 người đẹp tại triển lãm xe độ Ngắm dàn người đẹp tại triển lãm xe độ lớn nhất thế giới a16 codk
Theo Xedoisong.vn

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Yêu cầu báo giá
nhận báo giá qua email

Để lại địa chỉ Email chúng tôi sẽ gửi báo giá ngay sau khi nhận được yêu cầu

1
Bạn cần hỗ trợ?
Hotline: 0932 039 168